Prihláška na štúdium na našej škole

Prihlášku prosíme vyplniť aj s diakritikou.

Po jej vyplnení získate kód, pod ktorým ju viete kedykoľvek na stránke vyvolať a následne upraviť a vytlačiť. Škola má na vydanie rozhodnutia k prihláške 30 dní, táto lehota začína plynúť až po odovzdaní podpísanej fyzickej prihlášky. Toto odovzdanie prebieha počas zápisu, kedy budete k doloženiu prihlášky, alebo len jej podpísaniu, vyzvaný.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: