• 4.A: Karolína Molnárová, Sarah Brádová, Zara Slobodová

    • 2. miesto
    • Scratch match · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • 4.B: Katarína Hopková, Katarína Fabianová, Laura Chrebetová

    • 3. miesto
    • Scratch match · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Michaela Michálková

    • úspešný riešiteľ
    • Všetkovedko · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • 5.A a 7.A

    • 3. miesto
    • Pikopretek · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Lucia Bieliková, Alex Hraňo, Adam Maťaš, Arthur Matias Homola, Kristína Ann Lutz, Susanne Sumeráková, Jakub Adamec, Saul Wohland Martinez
    • 1.-3. ročník

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • 100% získali žiaci:
     Denisa Špinerová 1.A, Dorota Šujanová 1.B, Juraj Grabec 1.A, Ester Očenášová 1.B, Eliáš Hraňo 2.A, Karim Al-Hadi 2.A, Tomáš Ďurkovič 2.A a Bibiana Cagáňová 3.B
    • Veronika Majeríková

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Richard Miroslav Piterka

    • 3.miesto
    • Literárna Jar Ondreja Čiliaka 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Nemec

    • Matúš
    • Mladý moderátor - Memoriál Katky Súkeníkovej · Okresné kolo · 2018/2019
    • 2.A - 9.A

    • iBobor · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Jakub Adamec: 100 percentil
     Nela Sklenárová: 100 percentil
     Filip Bálint: 99 percentil
     Jennifer Rita Caňová: 94 percentil
     Veronika Majeríková: 94 percentil
     Tomáš Gašparovič: 92 percentil
     Lea Maurerová: 88 percentil
     Ismael Wahid: 88 percentil
     Miroslav Škraban: 85 percentil
     Sofia Šramková: 85 percentil
     Jakub Volek: 85 percentil
     Sarah Schromová: 83 percentil
     Susanne Sumeráková: 79 percentil
     Jozef Oboňa: 79 percentil
     Šimon Petráš: 76 percentil
     Viktória Polerecká: 74 percentil
     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
    • Richard Miroslav Piterka

    • 1. miesto v mladšej kategórii
    • Mladý moderátor - Memoriál Katky Súkeníkovej · Okresné kolo · 2016/2017
    • Redakcia časopisu E-školáčik

    • 1. miesto
    • Zlaté pero · Školské kolo · 2016/2017
    • 5.A

    • Testovanie 5 · Domáce kolo · 2016/2017
    • 9.A

    • Testovanie 9 · Domáce kolo · 2016/2017
    • 9.A

    • Testovanie 9 · Domáce kolo · 2015/2016
    • Timotej Halenár

    • Diplom za inštrumentálny výkon
    • Novácky talent · Krajské kolo · 2014/2015
    • Tomáš Gašparovič

    • 3. miesto
    • Šachová súťaž · Školské kolo · 2014/2015
    • Marek Novák

    • 1. miesto v kategórii poézia
    • Hviezdoslavov Kubín · Školské kolo · 2014/2015