• O žiackej školskej rade :

    •  

     Náš školský projekt s názvom - Žiacka školská rada, je podľa nás pre fungovanie dobrej atmosféry školy priam kľúčový. My čo vedieme našu žiacku školskú radu robíme to s láskou , nadšením ale aj s rozvahou, tá je veľmi dôležitá ! Odmenou sú nám vďačné a radostné úsmevy našich milých pedagógov, ale i našich kamarátov a spolužiakov. 

    • Aj my prispievame k výbornej klíme v našej škole ...

    • Naša ŽŠR vznikla v roku 2017. Odvtedy fungujeme ako poradný orgán vedenia školy . Všetky dobré nápady na zasadnutiach od žiakov  aj prezentujeme a schvalujeme . O tom, že žiacka školská rada je pre fungovanie školy veľmi potrebná svedčí množstvo výborných zmien a noviniek o ktoré sa zaslúžila ! Niektoré z nich sú :

     Školské rovnošaty 

     Školský časopis E-školáčik 

     Bufetové stoly v jedálni

     Školská záhrada,ktorá učí 

     Nová veľká telocvičňa

     Školský dvor 

     Rôzne akcie ( Deň učiteľov , Pasovačka prváčikov , Besedy so spisovateľmi )

     Knižnice plné zaujímavých kníh v každej triede

     Oddychové kútiky v triedach 

                       ...

      

       

    • Všetci sme jeden tím !

    •  

      

     Zaujímavosťou na našej ŽŠR je, že aj naši prvostupniari sú už od mala jej neodmysliteľnou súčasťou ! Niektoré ich tvorivé nápady napr. ( tvorba násteniek ) sú pre našu radu naozaj inšpiratívne ...

  • Aktuality, organizácia