• Radosť áno, stres nie

    Zakladáme si na radosti z hry a z vlastného pokroku. Nedávame preto taký dôraz na dril a stresovanie s teóriou. Zameriavame sa na individuálne záľuby a preferencie žiaka, v ktorých hľadáme motiváciu k jeho napredovaniu. Učiteľ ako kamarát tvorí spolu s rodinným prostredím školy príjemnú atmosféru. Umenie sa tak stáva príjemným relaxom bez perzekúcie chýb a omylov.

   • Inšpiratívne podujatia

    Každomesačný tématický koncert poskytuje žiakom všetkých vekových kategórií príležitosť prezentovať svoje schopnosti pred publikom a návštevníkmi. Žiaci vystupujú individuálne, v skupinách, prípadne aj s doprovodom učiteľa.  Súčasťou koncertu je aj malá výstava  diel žiakov z výtvarného odboru. 

   • Množstvo možností

    Pestrá ponuka jednotlivých odborov dáva žiakom prístup k viacerým oblastiam umenia. Môžu tak mať počas štúdia zážitok z rôznych nástrojov, výtvarných techník či tanečných štýlov.  Výnimkou nie sú ani moderné smery elektronických nástrojov a digitálnych médií. Viac sa môžete dočítať tu.