• Školský parlament

    • Lukáš Hurtiš
    • Lukáš Hurtišpredseda 1.A
    • Viktória Fuleková
    • Viktória Fulekovápodpredseda 1.A
    • Daniel Beňo
    • Daniel Beňopredseda 1.B
    • Lea Kolářová
    • Lea Kolářovápodpredseda 1.B
    • Sebastián Varga
    • Sebastián Vargapredseda 2.A
    • Lucia Bieliková
    • Lucia Bielikovápodpredseda 2.A
    • Miloš Chlpek
    • Miloš Chlpekpredseda 2.B
    • Helena Mokrá
    • Helena Mokrápodpredseda 2.B
    • Laura Rešetová
    • Laura Rešetovápredseda 3.A
    • Ema Karaková
    • Ema Karakovápodpredseda 3.A, zapisovateľka
    • Jakub Adamec
    • Jakub Adamecpredseda 4.A
    • Lea Maurérová
    • Lea Maurérovápodpredseda 4.A
    • Michaela Antolová
    • Michaela Antolovápredseda 5.A
    • Maxim Hraňo
    • Maxim Hraňopodpredseda 5.A
    • Matúš Nemec
    • Matúš Nemecpredseda 6.A, predseda ŠP
    • Roman Labár
    • Roman Labárpodpredseda 6.A
    • Viktória Beljanská
    • Viktória Beljanskápredseda 7.A
    • Richard Vlček
    • Richard Vlčekpodpredseda 7.A
    • Adriana Kantorová
    • Adriana Kantorovápredseda 8.A
    • Natália Svitková
    • Natália Svitkovápodpredseda 8.A
    • Adrián Kašša
    • Adrián Kaššapredseda 9.A, podpredseda ŠP
    • Igor Lalík
    • Igor Lalíkpodpredseda 9.A, pokladník