• Office 365

   • Čo všetko ponúka balík Office 365? Ako sa k tomu dostanem?   

    Office 365 je cloudová služba spoločnosti Microsoft. Ponúka ukladanie pracovných aj osobných dokumentov, ich zdieľanie a spoločné úpravy, organizáciu času - zdieľanie kalendárov, plánovanie schôdzok a rôzne komunikačné nástroje a online verziu kancelárskeho balíka Office.

    Pomocou konta Office 365 majú žiaci a učitelia možnosť používať všetky dostupné aplikácie balíka Office 365 a doplnkové služby Microsoftu.

     

    V rámci školskej licencie si žiaci môžu nainštalovať plnhodnotný bálik aplikácii Office až na 5 zariadení.

    PRIHLÁSENIE