• Tlačivá

   • Odhláška
    Žiadosť o odhlásnie (predčasné ukončenie) štúdia na ZUŠ
   • Prihláška
    Prihláška pre štúdium na ZUŠ - všetky odbory. Prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť, alebo Vám ju dá k dispozícii učiteľ.