• Brick by Brick

   • Našou snahou je podporiť tvorivosť aj logické myslenie u detí. Vzdelávanie vedieme podľa STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) – deti sa zábavným a nenúteným spôsobom učia technické a konštrukčné informácie popri tom, ako si jednotlivé modely stavajú.

    Tento koncept pochádza z USA, kde bol otestovaný a teší sa veľkej obľube u detí aj rodičov. Všetky kurzy a aktivity s kockami LEGO® však prebiehajú v slovenčine!

    Deti sa zabávajú a zároveň sa učia.

    METODIKA

    Predstavme si tému   >   Postavme model   >   Zahrajme sa
    A popritom sa naučme, ako to funguje.

    To je hlavný princíp, ako deti uvádzame do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied. A to všetko s pomocou kociek LEGO®. Pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti.

    Program Brick by Brick naučí deti  praktické zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“). Vyškolení lektori sa pritom opierajú o metodiku Brick by Brick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok-po-kroku vypracovaná.

    A celý čas staviame s kockami LEGO®, ktoré deti milujú!

    Ako je metodika realizovaná v praxi

    • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh (v prípade menších detí)
    • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať
    • Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie
    • Deti modely stavajú samostatne v dvojiciach, no lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp)
    • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá)
    • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. mlyn), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
    • K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
    • Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.
    • Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.
    • Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité. 


    Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že ide o originálny, vysoko efektívny doplnok povinného školského vzdelávania. Zároveň cielene rozvíjame  už v rannom veku pozitívny vzťah ku „neatraktívnym“ predmetom.

    • Malý konštruktér v MŠ

    • Pri tomto programe využívame obľúbenú stavebnicu DUPLO®. Vďaka nej sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír, morský život, rozprávky alebo hrdinovia. Získajú veľa poznatkov, všetko si postavia a vyskúšajú. Kurz sa koná vo vybraných MŠ a je určený pre malých zvedavcov so šikovnými rukami.

     AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
     • Deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie
     • Témy sú predstavené cez príbeh alebo rozprávku
     • Skladaním sa deti učia povoliť uzdu svojej tvorivosti a fantázii
     • Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
     • Vnímajú základy dizajnu a proporčnosti
     • Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami
     • Zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu
     • Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich
     • A TO VŠETKO POČAS HRY!
    • Veľký inžinier v ZŠ

    • Mladšie deti sa orientujú na jednoduchšie témy a modely, staršie zase na komplikovanejšie modely po robotiku. Je pre ne motivujúce, keď postavený model zapoja na motor a on ožije. Väčšina modelov je takto vymyslená. Kurz je určený pre deti, ktoré už kocky LEGO® poznajú a majú chuť objavovať nové veci.

     AKÉ SÚ VÝHODY TOHTO PROGRAMU
     • Deti si osvoja základné princípy mechaniky, inžinieringu a techniky a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie
     • Skladaním deti povolia uzdu svojej tvorivosti a fantázii
     • Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
     • Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi
     • Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú funkčnosť
     • Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich
     • A TO VŠETKO POČAS HRY!