• Stretnutie pre rodičov detí so záujmom o nástup do materskej školy v školskom roku 23/24
   • Milí žiaci, rodičia a milovníci prírody. Ako je už známe, naša škola sa aktívne zapája do projektov a činností zameraných na ochranu životného prostredia. Nechceme žiť v prostredí a krajine plnej odpadu. Sme aktívnou súčasťou projektu Eko Alarm, ktorého cieľom je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na školách. Sme veľmi radi, že si naši žiaci obľúbili nové odpadkové koše určené na triedenie rôznych materiálov. Deti sa učia minimalizovať a s
   • Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
     • Slávnostný koncert - Výročie školy

      S radosťou Vás pozývame na slávnostný koncert pri príležitosti osláv 25. výročia založenia Základnej umeleckej školy a 15. výročia založenia základnej a materskej školy v utorok 21. marca 2023 o 17:00 h. v Dome kultúry v Prievidzi.

      Po ukončení slávnostného koncertu sa v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi uskutoční recepcia.

    • Slávnostný koncert - Výročie školy
    • Vianočný koncert
     • Vianočný koncert

      Milí rodičia, žiaci, pani učiteľky a páni učitelia, dovoľujeme si Vás pozvať na koncert našich učiteľov i žiakov našej základnej a umeleckej školy. Tešíme sa na Vás 14. decembra o 16:00.

     • Erasmus+ 2023-2024

      Máme skvelú správu! Podarilo sa nám získať grant na projekt v rámci programu Erasmus+. Projekt s názvom I learn to take care of myself to know how to take better care of the environment. zameraný na zvýšenie povedomia žiakov a dôležitosti ich participácie v oblasti ochrany životného prostredia a zdravej životosprávy. Žiaci budú pracovať v tíme a komunikovať s ďalšími školami z troch rôznych krajín - Španielsko, Poľsko a Rumunsko.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    • Erasmus+ 2023-2024
    • Prečítané leto 2022
     • Prečítané leto 2022

      Prázdniny sú za dverami a prinášame vám skvelý tip na letné aktivity. Zapojte sa do projektu Prečítané leto. Je to letný balíček knižiek a zábavy pre vašu rodinu. Obsahuje tri veľké letné témy, okolo ktorých sa budú točiť celé prázdniny. Každý týždeň prináša nové dobrodružstvá.

      Počas nasedujúcich týždňov sa môžete tešiť na tieto témy:

     • Eko Alarm

      Milí žiaci, rodičia a milovníci prírody. Ako je už známe, naša škola sa aktívne zapája do projektov a činností zameraných aj na životné prostredie.

      Milí žiaci, rodičia a milovníci prírody. Ako je už známe, naša škola sa aktívne zapája do projektov a činností zameraných na ochranu životného prostredia. Nechceme žiť v prostredí a krajine plnej odpadu. Sme aktívnou súčasťou projektu Eko Alarm, ktorého cieľom je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na školách. Sme veľmi radi, že si naši žiaci obľúbili nové odpadkové koše určené na triedenie rôznych materiálov. Deti sa učia minimalizovať a správne separovať odpad.

    • Eko Alarm
     • Workshop pre budúcich prvákov

      Deti majú možnosť vyskúšať si dopoludnie v našej škole "nanečisto". Spoznajú pani učiteľky, priestory školy a aj budúcich spolužiakov. Deťom bude zabezpečený pitný a stravný režim. Dopoludnie je bez poplatku. Je vítané, ak môžete deti nechať samotné a prísť až na záver podujatia.

      Workshop prebehne v dvoch termínoch:

     • Akustické panely

      V posledných týždňoch ste si mohli v našej jedálni a v dvoch triedach všimnúť skvelé vylepšenie v podobe akustických panelov.

      Do tejto iniciatívy sme sa pustili najmä z dôvodu veľmi zlej akustiky v našej jedálni, čo znižovalo všeobecný komfort počas stravovania.

      Akustické riešenia sú dnes už bežnou súčasťou moderných stavebných projektov s jasne preukázaným efektom na psychickú a aj fyzickú pohodu. Aj preto sme sa rozhodli s inštaláciou akustických panelov postupne pokračovať a dovybaviť týmto riešením postupne aj ďalšie triedy.

     • Návody na použitie sady na samotestovanie

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na postupnú distribúciu samotestovacích sád na ochorenie COVID-19 vám v predstihu dávame k dispozícii návod výrobcu spolu s návodom Ministerstva zdravotníctva.

      Testovacie sady obsahujú 5 testovacích platničiek, 5 skúmaviek s roztokom, 5 vrchnákov s kvapkadlom a 5 odberových tyčiniek. Odberové tyčinky sú dlhé, ale vkladajú sa približne len 2cm do nosnej dierky.

    • Návody na použitie sady na samotestovanie
    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Milí rodičia,

      vzhľadom na nové informácie ohľadom začiatku školského roka vám prinášame súhrn informácii ohľadom fungovania počas školského roka.

      Školský rok sa začne 2.9.2021 bez slávnostného privítania, to prebehne individuálne v triedach.
      Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem je pripravených niekoľko možností:

     • Zápis do MŠ 2021

      Vyplnením prihlášky vás zergistrujeme do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov školy.

      PROCES ZÁPISU:
      1. Prihláška
      Prihlášku je potrebné vyplniť aj s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým ju viete kedykoľvek na stránke vyvolať a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

      2. ONLINE videohovor (voliteľné)
      Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať Vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s Vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU.
      Niektoré odpovede nájdete aj na našom Online predstavení školy na facebook-u.

      3. ZÁPIS
      Zápis do MŠ prebehne 3. a 4.5.2021 v čase od 8:00 do 16:30. Približne týždeň pred zápisom škola zašle pozván

    • Zápis do MŠ 2021
    • Zápis do ZŠ 2021
     • Zápis do ZŠ 2021

      Opäť sa blíži čas zápisu do ZŠ. V tejto novinke preto chceme záujemcom popísať celý postup.

      PROCES ZÁPISU:
      1. PRIHLÁŠKA
      Žiadosť je potrebné vyplniť s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým viete kedykoľvek na stránke vyvolať žiadosť a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

      2. SPOZNAJTE NAŠU ŠKOLU
      2a. Online videohovor
      Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU.

      2b. Online materiály
      Počas marca a apríla 2021 pre vás pripravujeme niekoľko možností ako získať informácie o našej škole.
      - okrem individuálneho online stretnutia sa môžete zúčastniť aj Online predstavenia školy, ktoré budeme vysielať naživo na Facebooku 15.4.2021 o 16:00,
      - ak

     • Fungovanie školy od 8.3.2021

      Vážení rodičia, milí naši žiaci,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.3.2021 nijako neobmedzilo prevádzku (len vyšpecifikovalo prednostné kategórie), a teda naša spojená škola, bude v prevádzke postupovať podľa stále platného Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otvoreniu/zatvoreniu škôl, ktoré umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

     • Návrat do škôl žiakov 1. stupňa

      Vážení rodičia, milí naši žiaci

      na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.2.2021 sa dňa 22.2.2021 obnovuje prezenčné školské vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ŠKD, individuálne vyučovanie v ZUŠ a budú sa riadiť školským semaforom.

      1. Podmienkou účasti žiakov prezenčnej formy vyučovania je čestné prehlásenie zákonného zástupcu, ktorý má: negatívny test na COVID 19, nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, prípadne je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa uznesenia vlády.
      - Dátum testu sa uvádza do Čestného prehlásenia.
      - Oba dokumenty posielajte cez Edupage do nedele/ vrátane/ do 20,00 hod. triednym učiteľom.

     • AKTUALIZOVANÉ 5.2.2020: Predbežné plány testovania žiakov a zákonných zástupcov

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na súčasný vývoj situácie Vám chceme priblížiť plány testovania žiakov.

      Všetky informácie sú zatiaľ predbežné, nakoľko budú závisieť od aktuálnej situácie.

      • Testovanie prebehne len v prípade, že bude RÚVZ povolené vyučovanie v našom okrese

      • Predbežný termín testovania zákonných zástupcov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov 2. stupňa ZŠ je dopoludnie 20.2.2021 (sobota). Čas ešte upresníme.

     • Šťastné a veselé Vianoce 2020

      Milí rodičia,
      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v budúcom roku! Nech je prichádzajúci rok 2021 lepší ako ten predošlý, nech sa nesie v zdraví, v pokoji, v dosahovaní úspechov a v prekonávaní výziev.
      Želáme vám, aby priniesol pohodu a lásku do vašich životov.

     • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ

      Vážení rodičia,
      od 14.12. do 18.12.2020 sa nariadením RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach uzatvára 1. stupeň základnej školy. Vyučovanie sa presúva do dištančnej formy. Dištančná výučba je povinná a pokračujeme v zabehnutom spôsobe. Podrobné inštrukcie odkomunikujú triedne učiteľky.

    • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ
     • Oranžový semafór

      Vážení rodičia,
      ďakujeme za vyjadrenie vášho názoru ohľadom otvárania 2. stupňa. V hlasovaní MALO záujem 11 rodičov a NEMALO záujem 51 rodičov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli situáciu nekomplikovať a do Vianoc zotrváme v režime dištančnej výučby pre 2. stupeň ZŠ.

      Vzhľadom na dodatčný vývoj situácie taktiež oznamujeme karanténne opatrenia pre triedy:

     • ČO “SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA”, SKUTOČNE JE?

      Skutočne zdravá škola (SZŠ) je overený program , ktorý vychádza zo skúseností rovnakého programu v ČR a podobného programu vo Veľkej Británii s názvom “FOOD FOR LIFE PARTNERSHIP”. Do tohto programu sa od roku 2005 zapojilo viac ako 6 000 škôl. SZŠ je občianska iniciatíva, ktorá nepresadzuje žiadny konkrétny štýl stravovania či diéty, na jej opis nám stačia tri slová LOKÁLNE-SEZÓNNE-ZDRAVO. Ide o stravovanie z lokálnych, kvalitných a čerstvých surovín. Deti so špeciálnymi stravovacími potrebami si tiež nájdu chutné a plnohodnotné alternatívy jedál z čerstvých surovín.

    • ČO “SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA”, SKUTOČNE JE?
     • Dištančné vzdelávanie pre 2. stupeň

      Milí rodičia,
      v náväznosti na včera ohlásenú dištančnú výučbu vám spisujeme spôsob fungovania počas nasledujúceho mesiaca. Prevádzkovanie dištančného vzdelávania pre 2. stupeň bude fungovať v čase od 26.10. – 27.11.2020 rovnako ako počas jari:

      1. Žiaci sú online pripojení do svojej virtuálnej triedy