• Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
     • Zápis do MŠ 2021

      Vyplnením prihlášky vás zergistrujeme do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov školy.

      PROCES ZÁPISU:
      1. Prihláška
      Prihlášku je potrebné vyplniť aj s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým ju viete kedykoľvek na stránke vyvolať a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

      2. ONLINE videohovor (voliteľné)
      Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať Vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s Vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU.
      Niektoré odpovede nájdete aj na našom Online predstavení školy na facebook-u.

      3. ZÁPIS
      Zápis do MŠ prebehne 3. a 4.5.2021 v čase od 8:00 do 16:30. Približne týždeň pred zápisom škola zašle pozván

    • Zápis do MŠ 2021
    • Zápis do ZŠ 2021
     • Zápis do ZŠ 2021

      Opäť sa blíži čas zápisu do ZŠ. V tejto novinke preto chceme záujemcom popísať celý postup.

      PROCES ZÁPISU:
      1. PRIHLÁŠKA
      Žiadosť je potrebné vyplniť s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým viete kedykoľvek na stránke vyvolať žiadosť a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

      2. SPOZNAJTE NAŠU ŠKOLU
      2a. Online videohovor
      Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU.

      2b. Online materiály
      Počas marca a apríla 2021 pre vás pripravujeme niekoľko možností ako získať informácie o našej škole.
      - okrem individuálneho online stretnutia sa môžete zúčastniť aj Online predstavenia školy, ktoré budeme vysielať naživo na Facebooku 15.4.2021 o 16:00,
      - ak

     • Fungovanie školy od 8.3.2021

      Vážení rodičia, milí naši žiaci,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.3.2021 nijako neobmedzilo prevádzku (len vyšpecifikovalo prednostné kategórie), a teda naša spojená škola, bude v prevádzke postupovať podľa stále platného Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otvoreniu/zatvoreniu škôl, ktoré umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

     • Návrat do škôl žiakov 1. stupňa

      Vážení rodičia, milí naši žiaci

      na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.2.2021 sa dňa 22.2.2021 obnovuje prezenčné školské vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ŠKD, individuálne vyučovanie v ZUŠ a budú sa riadiť školským semaforom.

      1. Podmienkou účasti žiakov prezenčnej formy vyučovania je čestné prehlásenie zákonného zástupcu, ktorý má: negatívny test na COVID 19, nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, prípadne je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa uznesenia vlády.
      - Dátum testu sa uvádza do Čestného prehlásenia.
      - Oba dokumenty posielajte cez Edupage do nedele/ vrátane/ do 20,00 hod. triednym učiteľom.

     • AKTUALIZOVANÉ 5.2.2020: Predbežné plány testovania žiakov a zákonných zástupcov

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na súčasný vývoj situácie Vám chceme priblížiť plány testovania žiakov.

      Všetky informácie sú zatiaľ predbežné, nakoľko budú závisieť od aktuálnej situácie.

      • Testovanie prebehne len v prípade, že bude RÚVZ povolené vyučovanie v našom okrese

      • Predbežný termín testovania zákonných zástupcov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov 2. stupňa ZŠ je dopoludnie 20.2.2021 (sobota). Čas ešte upresníme.

     • Šťastné a veselé Vianoce 2020

      Milí rodičia,
      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v budúcom roku! Nech je prichádzajúci rok 2021 lepší ako ten predošlý, nech sa nesie v zdraví, v pokoji, v dosahovaní úspechov a v prekonávaní výziev.
      Želáme vám, aby priniesol pohodu a lásku do vašich životov.