• Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
     • Fungovanie školy od 8.3.2021

      Vážení rodičia, milí naši žiaci,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.3.2021 nijako neobmedzilo prevádzku (len vyšpecifikovalo prednostné kategórie), a teda naša spojená škola, bude v prevádzke postupovať podľa stále platného Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otvoreniu/zatvoreniu škôl, ktoré umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

     • Návrat do škôl žiakov 1. stupňa

      Vážení rodičia, milí naši žiaci

      na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.2.2021 sa dňa 22.2.2021 obnovuje prezenčné školské vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ŠKD, individuálne vyučovanie v ZUŠ a budú sa riadiť školským semaforom.

      1. Podmienkou účasti žiakov prezenčnej formy vyučovania je čestné prehlásenie zákonného zástupcu, ktorý má: negatívny test na COVID 19, nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, prípadne je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa uznesenia vlády.
      - Dátum testu sa uvádza do Čestného prehlásenia.
      - Oba dokumenty posielajte cez Edupage do nedele/ vrátane/ do 20,00 hod. triednym učiteľom.

     • AKTUALIZOVANÉ 5.2.2020: Predbežné plány testovania žiakov a zákonných zástupcov

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na súčasný vývoj situácie Vám chceme priblížiť plány testovania žiakov.

      Všetky informácie sú zatiaľ predbežné, nakoľko budú závisieť od aktuálnej situácie.

      • Testovanie prebehne len v prípade, že bude RÚVZ povolené vyučovanie v našom okrese

      • Predbežný termín testovania zákonných zástupcov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov 2. stupňa ZŠ je dopoludnie 20.2.2021 (sobota). Čas ešte upresníme.

     • Šťastné a veselé Vianoce 2020

      Milí rodičia,
      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v budúcom roku! Nech je prichádzajúci rok 2021 lepší ako ten predošlý, nech sa nesie v zdraví, v pokoji, v dosahovaní úspechov a v prekonávaní výziev.
      Želáme vám, aby priniesol pohodu a lásku do vašich životov.

     • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ

      Vážení rodičia,
      od 14.12. do 18.12.2020 sa nariadením RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach uzatvára 1. stupeň základnej školy. Vyučovanie sa presúva do dištančnej formy. Dištančná výučba je povinná a pokračujeme v zabehnutom spôsobe. Podrobné inštrukcie odkomunikujú triedne učiteľky.

    • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ
     • Oranžový semafór

      Vážení rodičia,
      ďakujeme za vyjadrenie vášho názoru ohľadom otvárania 2. stupňa. V hlasovaní MALO záujem 11 rodičov a NEMALO záujem 51 rodičov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli situáciu nekomplikovať a do Vianoc zotrváme v režime dištančnej výučby pre 2. stupeň ZŠ.

      Vzhľadom na dodatčný vývoj situácie taktiež oznamujeme karanténne opatrenia pre triedy: