• Dnes je
  Štvrtok 18. 7. 2019
    • jún
    • 28
    • Slávnostné ukončenie školského roka
     8.A
     • 28. 6.
      1.-6
     • Školská udalosť
    • jún
    • 28
    • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
     3.A
     • 28. 6.
     • Školská udalosť
    • jún
    • 28
    • Slávnostné ukončenie šk.roka
     1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A
     • 28. 6.
      1.-6
     • Udalosť s triednym učiteľom
    • jún
    • 28
    • Slávnostné ukončenie školského roka
     • 28. 6.
      9:30-11:00
     • Školská udalosť
    • jún
    • 26
    • Triednické práce
     1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A
     • 26.-27. 6.
      1-7
     • Udalosť s triednym učiteľom
    • jún
    • 21
    • Koncoročný výlet Remata
     9.A
     • 21. 6.
     • Školský výlet
    • jún
    • 21
    • Deň s mládežou
     • 21. 6.
      8:00-12:00
     • Kultúrne podujatie
    • jún
    • 21
    • Deň športu
     2.B, 2.A
     • 21. 6.
      8:00-11:40
     • Udalosť s triednym učiteľom
    • jún
    • 20
    • Návšteva dopravného ihriska
     4.A
     • 20. 6.
     • Školský výlet
    • jún
    • 20
    • Koncoročný výlet Remata
     9.A
     • 20. 6.
     • Školský výlet